Walne Zebranie SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE Stowarzyszenia VARMINT

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Stowarzyszenia VARMINT w dn. 25.10.2023 (środa) o godzinie 1800 (Pierwszy Termin) oraz 1815 (Drugi Termin) które odbędzie się ONLINE na platformie TEAMS. Link do połączenia podamy przed zebraniem.

Podstawą do zebrania jest uchwała zarządu zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Varmint.

Prosimy o zarejestrowanie się w celu przygotowania mandatu na zebranie. Link do rejestracji: https://forms.office.com/e/DAgvBjSywD

Plan Zgromadzenia:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Powitanie członków przez Prezesa Klubu
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
 4. Podjęcie uchwały Zatwierdzającej porządek obrad i plan zgromadzenia
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia VARMINT (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad i podjęcie odpowiedniej uchwały.
 9. Dyskusja
 10. Podjęcie uchwały ws. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu (merytorycznego i finansowego)
 11. Podjęcie uchwały ws. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 12. Podjęcie uchwały o trybie wyborów
 13. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisje Rewizyjnej na kadencję: 2023 – 2027
 14. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
 16. Podjęcie uchwał w sprawach: Wyboru Prezesa, Zarządu i Komisje Rewizyjnej
 17. Dyskusja i wolne wnioski
 18. Zakończenie obrad